PasākumiLauka diena 20.07.2018.

Lauka diena 20.07.2018.

Dažādi laukaugu mēslošanas līdzekļi un videi draudzīgu augu audzēšana
 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”

Demonstrējuma tēmas (lote):

  • Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana (12.lote),
  • Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles (14. lote),
  • Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai (15.lote),
  • Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos (25.lote).

 

Norises vieta: LLU Zemkopības institūts (turpmāk – LLU ZI), „Selekcija”, Skrīveru novads

Datums: 2018. gada 20. jūlijs

Laiks

Tēma

Lektora vārds, uzvārds

10.30-11.00

 

Ierašanās, pulcēšanās LLU Zemkopības institūtā

 

11.00-11.20

 

Informācija par Zemkopības institūtu

Jānis Vigovskis, LLU ZI direktors

Demonstrējumu apskate:

11.30-12.00

Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana

Sarmīte Rancāne, LLU ZI pētniece

Aldis Jansons, LLU ZI vadošais pētnieks,

Aija Rebāne, LLU ZI pētniece

12.10-12.40

Vasaras kviešu mēslošana atkarībā no augsnes agroķīmiskajām īpašībām

Jānis Vigovskis, LLU ZI vadošais pētnieks

Agrita Švarta, LLU ZI pētniece

12.40-13.20

Zāles kompostu gatavošana

Jānis Vigovskis, LLU ZI vadošais pētnieks

13.20 – pārbrauciens uz Zemkopības institūta Bioloģiskās lauksaimniecības lauku

(autoceļš P32 Augšlīgatne - Skrīveri)

13.40-14.20

Tritikāles, auzu un āboliņa mēslošana bioloģiskajā lauksaimniecībā

Aivars Jermušs, LLU ZI vadošais pētnieks

15.00

Diskusijas pie pusdienu galda

 

 

Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos. 
Pielikumā:
Datnes izmērs: 94.00 KB
ZZI
Publicēts: 06.07.2018 15:05
  Aizvērt