JaunumiLauku dienas programma Skrīveri

Lauku dienas programma Skrīveri

Izvēlies videi draudzigu saimniekošanu
 

LLU Zemkopības institūts un LVMI „Silava”

 

Lauka diena

Izvēlies videi draudzīgu saimniekošanu

 

DARBA KĀRTĪBA

 

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”

Demonstrējuma tēmas (lote):

  • Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana (Līguma Nr. LAD 240118/P13, 12.lote),
  • Dažādu kompostu gatavošana no daudzgadīgajiem zālājiem novāktās un lopbarībai neizmantotās zāles (Līguma Nr. LAD 240118/P15, 14. lote),
  • Jaunu mēslošanas un augsnes ielabošanas līdzekļu demonstrējums integrētajai un bioloģiskajai lauksaimniecībai (Līguma Nr. LAD 240118/P16; 15.lote),
  • Mēslošanas līdzekļu izmantošana laukaugu sējumos, balstoties uz augšņu agroķīmisko izpēti, dažādos Latvijas reģionos (Līguma Nr. LAD 240118/P25, 25.lote).

 

Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programma “Apvārsnis 2020”:

  • Piešķīruma nolīgums Nr. 727698 - Lauksaimniecībai mazpiemērotas (marginālas) platības: apgrūtinājuma pārvēršana iespējā (MAGIC)
  • Piešķīruma nolīgums Nr. 818478 - Biomateriālu izmantošanas stratēģijas un ceļveži ES lauku un reģionālās attīstības uzlabošanai (BE-Rural)

 

Norises vieta: LLU Zemkopības institūts (turpmāk – LLU ZI), „Selekcija”, Skrīveru novads

Datums: 2020. gada 9. jūlijs

 

Laiks

Tēma

Lektora vārds, uzvārds

10.30-11.00

Ierašanās, pulcēšanās LLU Zemkopības institūtā

11.00-11.15

Informācija par lauka demonstrējumiem

J. Vigovskis, LLU ZI direktors

Demonstrējumu apskate:

11.15-11.45

Dažādu nektāraugu, zaļmēslojuma un slāpekli piesaistošu augu audzēšana un izmantošana

A. Jansons, A. Rebāne, S. Rancāne, I. Vēzis, LLU ZI

11.45- 12.15

Zāles kompostu gatavošana

J. Vigovskis, LLU ZI

12.15-12.30

Vasaras kviešu mēslošana ar zāles kompostiem

J. Vigovskis, LLU ZI

Pārbrauciens uz bioloģisko lauku (aptuveni 9 km pa autoceļu P32 Augšlīgatne-Skrīveri)

13.10-13.30

Graudaugu mēslošana bioloģiskajā lauksaimniecībā

A. Jermušs, LLU ZI

13.30-13.50

Vasaras kviešu mēslošana atkarībā no augsnes agroķīmiskajām īpašībām

A. Švarta, LLU ZI

13.50-14.20

Agromežsaimniecība

D. Lazdiņa, LVMI „Silava”

14.30 -15.00

Pusdienas un noslēguma diskusija Zemkopības institūta Kokaugu stādījumos.

Lauku dienu laikā tiks fotografēts/filmēts, un šie materiāli var tikt izmantoti publicitātes nolūkos.

Lūgums ievērot 2 m distanci

 


ZZI
Publicēts: 25.06.2020 15:42
  Aizvērt